ا

در آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان که دی ماه 92 منتشر شده، تغییرات چشمگیری نسبت به ویرایش قبلی از این آیین نامه دیده میشود. ویرایش سال 92 مبحث ششم انطباق نسبتا کاملی با آیین نامه ASCE7.10 دارد. در زیر بعضی از این تغییرات را می توانید مشاهده کنید:

1-در این ویرایش بار زنده راه پله ها از 350 به 500 کیلوگرم بر متر مربع افزایش یافته است . بار زنده فضا های تجمع عمومی 500 کیلو گرم بر متربع افزایش یافت. بر این اساس این دو فضا شامل کاهش سربار نخواهند بود.


2- سربار زنده پارکینگهای ماشینهای سواری با وزن کمتر از سه تن به 300 کاهش یافته است.


3-در بخش مربوط به بار مرده ، بار مربوط به تیغه های جداساز از بار مرده حذف شده است و به بار زنده اضافه شده است.


4- اصلاح بارهای جراثقال ، تکمیل و بروز رسانی حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت و بار زنده متمرکز کف ها، بار زنده محل فرود بالگرد و تعیین یک حداقل مقدار برای حالاتی که بار زنده آنها در این مبحث مشخص نشده است.


5- با توجه به گستردگی و تنوع اقلیم آب و هوایی کشور ایران، ضوابط مربوط به بار سیل- بار باران و بارهای یخ و یخ زدگی جوی اضافه شده است.


6- اصلاح رابطه مربوط به تعیین بار برف بام بر اساس ضریب اهمیت، ضریب برف گیری، ضریب شرایط دمایی و ضریب شیب، بارگذاری نامتوازن، انباشتگی برف در بام های ترازهای پایین تر و متفاوت و سربار باران بر برف از جمله تغییراتی است که در بار برف ایجاد شده است

7- گروه بندی خطرپذیری ساختمان و همچنین ضریب اهمیت مربوط به هر نوع بارگذاری در فصل اول منظور شده است.


8- ترکیبات بارگذاری مربوط به طراحی به روشهای متفاوت با در نظر گرفتن بارهای جدید اعمالی در فصل دوم مشخص شده است.


9- حداقل بار طراحی جانبی خاک با توجه به شرح مصالح انباشه شده در پشت دیوار حائل، اصلاح شده و فصلی به نام بارهای خاک و فشارهیدرواستاتیکی اضافه شده است.


10- با توجه به گسترش صنعت بلند مرتبه سازی و همچنین امکان بروز طوفان هایی با سرعت زیاد ضوابط مربوط به بار باد تغییر کرده به طور کلی سه روش روشهای استاتیکی ، دینامیکی و تجربی (تونل باد) ،جهت محاسبه بار باد پیش بینی شده است.


11- ضوابط لرزه ای به آخرین ویرایش 2800 منتقل شده است


12- بار انفجار در فصل 12 ارائه گردیده است.


13-شرایط نامنظمی در پلان و ارتفاع در مبحث 6 جدید کمی با قبل تفاوت دارد.


در بند (الف) تحت عنوان "نامنظمی هندسی" ؛ مقدار شرط از 25% در مبحث قدیم به مقدار 20 % تغییر کرده است.

در بند (ب) تحت عنوان"نامنظمی پیچشی" ؛ ضابطه همان ضابطه مبحث قدیم است.

در بند (پ) تحت عنوان "نامنظمی در دیافراگم" ؛ ضابطه همان ضابطه قدیم است و تغییری نکرده است.

در بند (ت) تحت عنوان "نامنظمی خارج از صفحه سیستم باربر" ؛ ضابطه همان ضابطه مبحث قدیم است.

در بند (ث) تحت عنوان"نامنظمی سیستم های باربر جانبی غیر موازی" ؛ در مبحث قدیم وجود نداشت.


در پروفیل طولی چه مواردی را باید بنویسم ؟

چگونه قوس کلوتوئیدی را در پروژه راهسازی خود رسم کنم ؟

چگونه قوس افقی را در پروژه راهسازی خود رسم کنم ؟

بار ,مبحث ,زنده ,مربوط ,نامنظمی ,ضابطه ,شده است ,مربوط به ,بار زنده ,تحت عنوان ,در بند

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

یادداشت های شخصی نقد و بررسی محصولات اپل وبگردی no thing وبلاگ تدریس سید علی انصاریان سرباز کوچک دیزاینستان وبگران - آموزش طراحی و توسعه وب شرکت نوبال صنعت خط بسته بندی روغن موتور و رنگ مهاجرت به خارج از کشور